TIETOSUOJA- JA REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/199) 10 §

Rekisterinpitäjä

L-Fashion Group Oy
Tiilimäenkatu 9
15680 Lahti
y-tunnus 0149158-5

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Tarja Malinen
etunimi.sukunimi@luhta.fi

Rekisterin nimi

L-Fashion Group Oy:n asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Tietoja käytetään verkkopalveluun rekisteröityneiden käyttäjien tilausten toimittamiseen, asiakassuhteen ylläpitoon ja kehittämiseen, sähköiseen viestintään, palvelun edellyttämiin yhteydenottoihin, palvelun kehittämiseen, liiketoiminnan sisäiseen analysointiin, raportointiin ja markkinointiin. Rekisteröityneellä asiakkaalla on mahdollisuus kieltäytyä vastaanottamasta markkinointiviestejä (sähköposti, tekstiviesti).

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan perustiedot:
Etunimi, sukunimi, kieli, sähköpostiosoite, puhelinnumero, katuosoite
postinumero, postitoimipaikka, maa, sukupuoli, käyttäjätunnus, salasana, asiointimyymälä
Asiakkuuden perusteella syntyvät tiedot:
Osto- ja varaustiedot ja -historia, ostokäyttäytyminen, markkinointiluvat, tuotereklamaatiot, tekniset tiedot (kuten IP-osoite, selain, selainversio), selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot.

Lisätiedot:
Käyttäjätunnus ja salasana, asiakkaan itse antamat tiedot kiinnostuksista

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tietolähteinä toimivat asiakkaan rekisteröitymisen yhteydessä itse antamat ja palvelun käytön aikana tallentuvat tiedot. Osto-, varaus- ja käyttäytymistietoja kerätään myös kassajärjestelmistä ja sähköisistä järjestelmistä. Myös rekisterinpitäjän muita henkilörekistereitä voidaan käyttää tietolähteenä.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden rekistereistä, väestötietojärjestelmästä sekä muista vastaavista tietopalveluja tarjoavista julkisista tai yksityisistä rekistereistä ja tietolähteistä.

Tietojen säilytysaika ja hävittäminen

Tiedot säilytetään asiakassuhteen jatkumisen ajan.

Tietojen ja rekisterin suojaus

Tiedot säilytetään L-Fashion Group Oy:n tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Rekisterin tiedot tallennetaan tietokantoihin, jotka on suojattu palomuurein ja jotka sijaitsevat L-Fashion Group Oy:n omilla palvelimilla. Henkilötietoja käsittelevät vain ennalta määritellyt henkilöt, jotka ovat salassapitovelvollisia. Rekisterin tietojen käsittely edellyttää salasanaa ja käyttäjätunnusta sekä riittäviä käyttöoikeuksia. Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja tietojen käyttöä valvotaan.

Tietojen luovutus

Tietoja voidaan luovuttaa L-Fashion Group Oy:lle kuuluville yhtiöille tai sen suoramarkkinointirekisteriin, mutta konsernin ulkopuolelle ainoastaan niiltä osin, kuin tilausten toimittaminen ja palvelun tekniset ratkaisut sitä vaativat.

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällainen tilanne voisi olla käsillä esimerkiksi silloin, kun tiedot fyysisesti sijaitsevat rekisterinpitäjän lukuun toimivien yhteistyökumppaneiden Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella palvelimilla tai laitteistoilla, joista niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

L-Fashion Group Oy voi luovuttaa asiakastietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön puitteissa.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

L-Fashion Group Oy
IT-osasto / asiakasrekisterin tarkastuspyyntö
PL 55
15501 Lahti

Vaihtoehtoisesti tarkastuspyyntö voidaan esittää henkilökohtaisesti L-Fashion Group Oy:n pääkonttorissa rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.

L-Fashion Group Oy vastaa tarkastuspyyntöihin kahden kuukauden kuluessa tarkastuspyynnön vastaanottamisesta.

Tietojen päivittäminen

Rekisteröitynyt asiakas voi päivittää nimi- ja osoitetietojaan sekä markkinointilupia, joko kirjautumalla verkkopalveluun omiin tietoihin tai pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan tiedoissaan oleva virhe. Tietoja voidaan päivittää yleisistä rekistereistä kuten väestötietojärjestelmästä. Rekisteröidyllä on henkilötietolain 30 § mukaisesti oikeus kieltää L-Fashion Group Oy:tä käsittelemästä itseään koskevia tietoja markkina- tai mielipidetutkimuksia tai suoramarkkinointia varten ilmoittamalla siitä asiakaspalveluun.