TopSport #2viikkoa -arvonta

Järjestäjä 
L-Fashion Group Oy / TopSport 
Tiilimäenkatu 9, 15680 Lahti (PL 55, 15501 Lahti) 
Y-tunnus 01491585

Osallistumiskelpoisuus ja sääntöjen hyväksyminen

Kampanjaan voivat osallistua kaikki 18 vuotta täyttäneet henkilöt, jotka asuvat Suomessa lukuun ottamatta järjestäjien, palkintokumppanin ja niiden tytäryhtiöiden työntekijöitä sekä heidän perheenjäseniään taikka henkilöitä, jotka ovat kytköksissä kampanjaan. Järjestäjä pidättää oikeuden vahvistaa osallistujien osallistumiskelpoisuuden. Osallistumalla kampanjaan hyväksyt nämä säännöt. Mikäli eri kielillä laadittujen kampanjaa koskevien sääntöjen ehdoissa on ristiriitaisuuksia, sovelletaan suomenkielisten sääntöjen ehtoja.

Osallistuminen

Kampanjaan voi osallistua säännöissä kerrotulla tavalla. Kampanja ei ole Facebookin tai Instagramin sponsoroima, suosittelema tai hallinnoima. Kampanjan sääntöjen lisäksi osallistujat sitoutuvat noudattamaan kyseisten medioiden palveluiden käyttöehtoja ja sääntöjä.

Kampanja-aika ja voittajan valinta

Kampanjaan voi osallistua 27.3.- 17.6.2018; osallistuminen päättyy 17.6. klo 23.59. Kampanja-ajan jälkeen saapuneita osallistumisia ei hyväksytä. 

Kaikkien kampanjaan osallistuneiden kesken arvotaan viikoittain tuotepalkinto. Tuotepalkinto sisältää yhden vapaavalintaisen tuotteen TopSportin #2viikkoa -kampanjan valikoimasta. Mikäli voittajan valitsemasta #2viikkoa-kampanjan tuotteesta on voittajan valitsema koko loppu, TopSport voi tarjota palkinnoksi haluttua tuotepalkintoa vastaava toinen tuote. Yhden palkinnon arvo on 14,30-169,90€. Lisäksi kampanjaan osallistuneiden kesken arvotaan kampanjan päätyttyä, maanantaina 18.6.2018, 500 euron arvoinen lahjakortti. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Palkintojen voittajiin otetaan yhteyttä Instagramin yksityisviestillä. Kampanjan järjestäjällä on oikeus ilmoittaa voittaja sekä julkaista voittajan #2viikkoa-kuva facebook- ja instagram-kanavissa sekä verkkosivuillaan kampanjan yhteydessä. Osallistuja vastaa kaikista oikeuksista kuviin liittyen ja luovuttaa ne järjestäjälle. Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot tai palkintoilmoitusta tai palkintoa ei muusta kuin järjestäjästä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle, kampanjan järjestäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa. Osallistuja vastaa tavoitettavuudestaan. Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset osallistumistiedot tai voittajaa ei tavoiteta viikon kuluessa ensimmäisestä yhteydenotosta, on järjestäjällä oikeus arpoa uusi voittaja. Lunastamatonta palkintoa ei korvata, eikä palkintoa voi vaihtaa rahaksi tai siirtää kolmannelle osapuolelle.

Järjestäjän vastuu

Järjestäjä vastaa kampanjaan liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta. Osallistuja vastaa muista veroista, jotka voivat liittyä muun muassa osallistujan omaan tulonhankintaan. Järjestäjä ei ole vastuussa palkinnon käytön aiheuttamasta mahdollisesta vahingosta. Järjestäjän vastuu ei ylitä näissä virallisissa säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. Kampanjan osallistuja vapauttaa järjestäjän sekä kampanjaan liittyvät yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta kampanjaan. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kampanjaan osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisessa.

Sääntöjen vastaiset osallistumiset

Jos järjestäjällä on syytä epäillä osallistujaa vilpistä tai muusta sääntöjen vastaisesta toiminnasta, järjestäjällä on oikeus hylätä kyseisen osallistujan osallistuminen kampanjaan sekä evätä palkinto. Järjestäjä ei ole hylkäystapauksessa velvollinen korvaamaan osallistumisesta aiheutuneita, tai muita kuluja miltään osin. Mikäli järjestäjällä on syytä epäillä osallistujaa vilpillisestä tai sääntöjen vastaisesta menettelystä, järjestäjä voi poistaa osallistujan aineiston ja tiedot kampanjasivuilta.

Muutokset kampanjan sisältöön

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden perua tai muuttaa kampanjaa ja sen sääntöjä ja ehtoja. Järjestäjä ilmoittaa kampanjasivuilla ja mahdollisuuksien mukaan muissa markkinointikanavissa, mikäli joutuu tekemään muutoksia kampanjaan, sen palkintoihin, ajankohtaan, saatavuuteen tai muihin seikkoihin, jotka vaikuttavat kampanjan toteutukseen.